Pablo Software Solutions
Kmitočtový normál je taky dobrá věc. Používám to hlavně jako časovou základnu k čítači, na který se potom mohu spolehnout. Kmitočet je odvozený z českého národního etalonu "Tempus Pragensis". Jedná se o čtyři atomové normály v Praze, které jsou vzájemně propojeny optickým kabelem. Dva jsou cesiové a dva rubidiové. Přesnost je každý den srovnávána se satelity GPS. Celý systém je asi milionkrát přesnější než samotné otáčení Země. Tato přesnost je dnes dostupná pro každého, protože je přenášena televizním signálem ČT1 a ČT2. Kmitočet TV řádků 15625 Hz je fázově zavěšen na tento normál. Stačí tedy "pohodit" cívku poblíž televizoru a na tento signál fázově zavěsit krystal. Nebyl to můj nápad, je to postaveno podle článku ing. Oldřicha Nováka v AR4/97.
Google