Toto je pohled shora na moje QTH. Antena je vyznačena modře. Jsou to dva dipoly 2x15.5 m vzdálené 10 m od sebe. Napájeny jsou žebříčkem přes fázovací články a transmatch. Jde to vyladit na všech pásmech 80 - 6 m. Na 40 m dosahuje až 25 dB předozadního poměru. V poslední době jsem ještě přidal zahnuté konce na způsob Moxonu. Výška na straně domu je 18 m, na druhém konci 10 m. Popis ladění je zde.
Pablo Software Solutions Pablo Software Solutions